NTP: Ørstafjordkryssinga ikkje nemnt – Voldatunnelen ikkje prioritert