UP har gitt eit forenkla førelegg til ein bilfører som ikkje stansa for ein fotgjengar i Ørsta onsdag.

– Bilen vart også avskilta då den hadde bruksforbod, skriv politiet på Twitter.