Ørsta kommune har ledig stilling som mellom anna sjukepleiar, leiande helsesjukepleiar, tenesteleiar, og spesialkonsulentar, i tillegg til mange sommarvikariat og tilkallingsvikariat.

Ledige stillingar

Off. godkjent sjukepleiar – Heimetenester

Off. godkjent sjukepleiar – Vartdal helsetun

Off. godkjent sjukepleiar – Ørstaheimen, Bakketun

Off. godkjent helsefagarbeidar – Heimetenester

Avdelingsleiar/leiande helsesjukepleiar – Ørsta helsestasjon

Tenesteleiar Helse, tildeling og koordinering – Ørsta kommune

Spesialkonsulent – Tildeling og koordineringsstaben

Spesialkonsulent – Personal og organisasjonsstaben

Lærarstillingar skuleåret 2023/2024 – Oppvekst, kultur og inkludering

Barne og ungdomsarbeidar – Oppvekst, kultur og inkludering

Barnehagelærar – Oppvekst, kultur og inkludering

Teamleiar kjøkken/fagarbeidar kokk – Hjørundfjordheimen

Sommarvikariat

Ferievikarar og ekstrahjelp – Teknisk drift og eigedom/Reinhald

Ferievikarar Bakk-Ola-marka og Dalevegen 32 – Bu og habilitering

Ferievikarar heimebasert omsorg – Heimetenester

Ferievikar sjukeheim – Omsorg og sjukeheim

Tilkallingsvikariat

Tilkallingsvikarar ved Felleskjøkkenet – Ørstaheimen, Hjørundfjordheimen og Vartdal helsetun

Tilkallingsvikar lærar – Skuleåret 2022/2023

Tilkallingsvikar assistent/fagarbeidar – Skuleåret 22/23

Tilkallingsvikar i barnehage - Barnehageåret 2022/2023