Pensjonerte helsearbeidarar skal framleis få jobbe utan å tape på det

foto