Eit steinras sperrar fylkesveg 5890 ved Kroknesbrua i Dalsfjorden, melder Vegmeldingssentralen. Dette er på vestsida av fjorden.

Det er venta av vegen vert opna att klokka 1200 nyttårsaftan, men det vert presisert at det er uvisse knytt til opningstidspunktet.