Fleire sjåførar fekk tre vekers frist til utbetring av feil