Når voldingane sit på do hamnar driten rett i Voldsfjorden - utan å verte reinsa