smp.no Det stadfestar Mona Aagaard-Nilsen i helseføretaket overfor Sunnmørsposten.

Ho er klinikksjef for drift og eigedom i helseføretaket, og er prosjektleiar for ein ny bygningsmessig utviklingsplan som skal styrebehandlast 21. februar.

Sunnmørsposten omtalte i haust ein konsulentrapport som foreslo å samle matproduksjonen i Helse Møre og Romsdal i eit nytt storkjøken på det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal som skal byggjast på Hjelset utanfor Molde.

Folkeopprør

Forslaget skapte stort engasjement, og aviser og kommentarfelt – særleg på Sunnmøre – var fulle av harme over forslaget. Om konsulentane sine tankar hadde blitt sett ut i livet, hadde dei to kjøkkena på sjukehuset i Ålesund og sjukehuset i Volda blitt nedlagt, og all mat laga i Molde.

– Eg kan stadfeste at Helse Møre og Romsdal har hatt ei evaluering i prosjektgruppa for bygningsmessig utviklingsplan før jul, og at vi no ikkje jobbar med scenario der kjøkkena i Ålesund og Volda skal flyttast, seier Mona Aagaard-Nilsen til Sunnmørsposten.

– Samling av all matproduksjon i Helse Møre og Romsdal er ute av planforslaget, seier Aagaard-Nilsen.

Svært gledeleg

Bjarne Kvalsvik og Kari Ristesund i Uavhengig valliste var mellom dei som engasjerte seg starkast i saka. I oktober lanserte dei underskriftskampanje for å berge dei to kjøkkena.

Dei har samla inn over 10.000 underskrifter, og har jobba for å få møte med mellom andre helseministeren.

– Dette var svært gledeleg nytt, seier Bjarne Kvalsvik til Sunnmørsposten då vi fortel at sjukehuskjøkkena ikkje lenger er truga.

– Dette viser at dei har tatt signala frå grasrota og folket på alvor, vurderer Kvalsvik. Han fortel om svært stort engasjement rundt saka på Sunnmøre.

Kjøkkensjef og seksjonsleiar Hilde Lehmann Valde på Ålesund sjukehus har ikkje fått beskjed om at samanslåing er ute av planane då Sunnmørsposten tek kontakt.

– Vi ventar på offisiell beskjed, seier kjøkkensjefen. – Men om dette stemmer er det svært gledeleg, seier ho.

Konsulentane hadde også forslag om å samle steriliseringssentralane i det nye sjukehuset. Også dette forslaget er lagt bort.

Saka er først publisert i Sunnmørsposten. Smp.no