– Det er ikkje rom for tvil: Regjeringa sitt forslag inneber at 38 tingrettar vert lagt ned