– Korleis skal vi i framtida få politikarar til å stille, når du sit att med tjue kroner per time?

foto