Ørsta-ordføraren byrjar å verte lei alle saker om sentralisering