Frå by til bygd: Milan Ilic frå Serbia har budd 50 år i Skandinavia. - Det vart eit lite sjokk å kome frå Stockholm til bygda Volda. Det var ein veldig stor overgang, fortel han. Foto: Oddhild Harman

Ekstremt sosial, imøtekomande og uredd

Dette er ord som tidlegare kollegaer ved Aasen-tunet har gitt for å beskrive den ferske pensjonisten Milan Ilic.