Ørsta mellom dei som kjem til å tape millioninntekter