«Klokkarstova er truleg det eldste huset i Ørstavik»