– Dersom staten tek vekk statlege institusjonar og sentraliserer desse til byane, så vil regionen miste kompetansearbeidsplassar

foto