Grunna brot på vassleidningsnett blir vatnet avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose i Ørsta måndag 18. desember, melder Ørsta kommune på si heiimeside.

Avstenginga vil vare frå omlag kl. 10.00 og halde fram til arbeidet er ferdig innan om lag kl. 15.00 same dag, heiter det frå kommunen.