– Færre politiske saker – fleire avgjort av administrasjonen