– Kvifor er her så sørgeleg dårleg med parkeringsplassar for sykkel?

foto