Kan få vesentleg reduserte kostnader

foto
Huseigarane kan få ein vesentleg mindre eigendel enn førespegla som eigendel i fonnvernet ovanfor Vallabøen. Foto: Ørsta kommune