Politiet i Møre og Romsdal melde klokk 00.57 at ein person vil bli meldt for å brukt feil legitimasjon.

Vedkomande viste fram ein annan person sitt førarkort då han vart spurd om legitimasjon på ein utestad i Ørsta.