Ein bil har køyrt av vegen ved Barstadvika på E-39.

– Ikkje skade på køyretøy. Ein mann i bilen. Førar framstår uskadd. Bilen står i grøfta og skal såleis ikkje vere til hinder for øvrig trafikk, skriv politiet på X. (Twitter).