– Kvifor kjøper staten tyrkiske veg-rekkverk i staden for norske?

foto