Hevda at han drakk 0,7 l vodka og 7,5 halvliterar på ein time