– Vi i kommunen oppmodar alle innbyggarar om å stille opp!