Rår universitets- og høgskuletilsette til å slette Tiktok og Telegram