– Sterkt kritikkverdig at saka om forlik vart presentert etter budsjettet