1150 år sidan Harald Hårfagre samla landet

foto
«Harald Hårfagre i slaget ved Hafrsfjord». Måleri frå 1870 av Ole Peter Hansen Balling. Foto: Nasjonalmuseet