Stal datautstyr, trådlaust tastur, vaskepulver og kosemetikk frå sjukehuset

foto