– Eit sanitæranlegg vil betre vilkåra for dei badande og redusere sjenerande lukt i området

foto