Skular og barnehagar informerer foreldra etter pinse