Målet er at 95–98 prosent av all granulaten som forsvinn frå bana, skal verte gjenbrukt

foto