Det er Karen Høydal (Ap) som stiller dette spørsmålet til ordføraren i neste kommunestyremøte, torsdag 30. april.

– Innbyggjarane er svært opptekne av legesenter-saka. Behovet for å få utvikla legesenteret i Dalevegen 24 er stort. Både brukarorganisasjonar, Eldrerådet og Råd for likestilling av funksjonshemma har gitt støtte i saka, seier Høydal i eit grunngjeve spørsmål.

Ho viser til at kommunestyret har vedteke prosjektering i 2015 med tidleg byggjestart i 2016, og at tiltaket skal leggjast inn i økonomiplanen for 2016–2020 og årsbudsjettet for 2016.

Framdriftsplan

– Ved hjelp av budsjettendring 2015 kan også prosjektering av legesenteret kome på plass. Ein framdriftsplan med tydeleg fordeling av ansvar vert viktig for at innbyggjarane og legane skal få god informasjon om prosessen framover, og realisering av kommunestyrevedtaket, seier gruppeleiaren for Arbeidarpartiet i spørsmålet til ordføraren.

Saka om lokalisering av legesenter er den heitaste som har vore i kommunestyret denne perioden.