Varslar erstatningskrav mot kommunen tilsvarande kostnaden ved å leggje torvtak

foto