Koronaen har ført til 100.000 i SMS-ekstrakostnader for høgskulen

foto