Ein mann i 40-åra, busett i ei av bygdene i Ørsta kommune, er i Søre Sunnmøre tingrett dømd til å fengsel og bøtlagt for promillekøyring og køyring utan gyldig førarkort.

I retten erkjende mannen straffeskyld for at han 28. desember i fjor førte personbil til trass for at han påverka av alkohol. Mannen hadde vore på fest. Tidlegare på kvelden hadde han hatt sjåfør, men at sjåføren fekk fri seinare på kvelden. Mannen fekk fleire påminningar om å flytte bilen då den stod på ein annan mann sin eigedom, og han valte å flytte den. Etter å ha køyrt rundt 100 meter vart han stoppa av politiet. Blodprøve som vart teke visste promille på 1,67.

Då det skulle takast blodprøve av mannen nekta han å medverke og gjorde motstand då politiet skulle sette på han handjarn. Retten kom fram til at mannen handla forsettleg og hindra politiet i arbeidet med å få utført blodprøven.

10. september vart mannen også stoppa for å køyrt bil utan gyldig førarkort.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til fengsel i 24 dagar. I tillegg vart han ilagt ei bot på 75.000 kroner subsidiært fengsel i femten dagar. Mannen vart og fråteken rette til å føre førarpliktig motorvogn i to år, og han må betale sakskostnader på 1.000 kroner.