Forsterkar innsatsen for å få flyktningar på bygdene