– Bade- og trivselsanlegget på Vekslet kan vere ein valvinnar