Fredric skal rydde i pendlerbustadrotet på Stortinget

foto