Volda kommune har blitt valgt ut som ein av ti kommunar i Noreg til å delta i eit nasjonalt kurs i cyber-sikkerheit.

Det melder Volda kommune på si heimeside.

Dette kurset er ein del av ein prøveordning som fokuserer på å byggje sterkare data-sikkerheit i offentleg sektor.

– Målsettinga er at dei tilsette i kommunen får styrka sin kompetanse på cybersikkerheit og at dei tilsette bruker det dei lærer til å motstå motstå cybertrusler endå betre, seier Inger-Johanne Johnsen, som er sikkerheitsansvarleg i kommunen.