Slaktar Helseplattforma: - Kan føre til dårlegare helseteneste til innbyggjarane i Ørsta