Over 70 kommunar har fått innvilga kvotefri jakt på hjortekalv