– Vi vil rette ei stor takk til lokalbefolkinga!

foto