Det skriv Ørsta kommune på sine heimesider. Dei har halde markering for pensjonistane.

Markeringa starta med talar og musikkinnslag frå kulturskulen. Det var dekka til kaffi, kaker og høgtideleg feststemning. Frå kommunen var det overrekt ei kommunal avskilsgåve (vase). Dei som har minst 25.års tenestetid i kommunen fekk også tildelt KS sitt heidersmerke.

Ordførar Stein Aam takka pensjonistane for at dei har vore med på å bygge opp Ørsta kommune til det kommunen er i dag.

– Eg og resten av kommunestyret er audmjuke og har stor respekt for den jobben de har lagt ned. Eg takkar dykk for arbeidet.

Dei som var til stades og fekk utdelt vase står i lista under, dei namna som er utheva fekk i tillegg utdelt KS sitt heidersmerke:

* Sonja Nilsen, barnehage

* Torill Longva Brautaset,

barnehage

* Åse Bjørnerem Vatne,

eigedom

* Aud Marit Sandvik,

omsorg og rehab

* Brit Berstad,

omsorg og rehab

* Inger Elise Gretland,

omsorg og rehab

* Randi Vadstein Wettre,

personal

* Hildegunn Ose, skule

* Einar Ytre-Hauge, teknisk

* Leif Inge Winjevoll,

teknisk/uteseksj.

* Åge Osvoll,

tekniske tenester

* Karin Hjorthaug, barnehage

* Randi Breivik,

bu og habilitering

* Åshild Sætre, eigedom

* Roger Nedreklepp, landbruk

* Kari Årsnes, omsorg og rehab

* Olaug Aarseth,

omsorg og rehab

* Anne Langva, skule

* Astrid Ose Silseth, skule

* Ragnhild Kjeldseth-Moe,

skule

* Sissel Strand, skule

* Tormod Aklestad,

tekniske tenester

* Martha Aa Standal, skule

* Sigrunn Myklebust, økonomi

* Svanhild Slettedal,

omsorg og rehab

* Kjell Haugen, eigedom

* Mai-Lis Leknes,

omsorg og rehab.