– Kjem ikkje til å ta nokon risiko på vegner av brukarar og tilsette

foto