«Førebels ikkje grunn til strengare lokale innstrammingar»

foto