– Stort sett alle element i anlegget må reknast som utslitne utan noko form for praktisk restlevetid

foto