Søkjer om torskeoppdrettsanlegg nummer tre i Voldsfjorden

foto