- Har dei lov til å bråke slik med Norge Rundt på hermetikk-lyd på søndagane?

foto