Smitteutbrotet i Sula og Ålesund – truleg ikkje mutert virus

foto