Tussa vil gi mindre utbytte og makt til kommunane

foto